15cm sIG33 auf Jgd.Pz.38(t) Hetzer

Base kit:Tamiya 1/35

Modeller : Masaaki Horiuchi