MERKAVA Mk.IV

Academy 1/35

Modeller : Tohru Komatsu