URAL-4320 Truck

ICM 1/35

Modeller: Herbert Janta